Sekretariatet

Sekretariatet løser tværgående udviklings- og administrative opgaver for institutionerne i Kunst & Historie.

Enheden løser en bred vifte af opgaver – bl.a. som sekretariat for tre fagudvalg nedsat af Borgerrepræsentationen. Enheden administrerer legater og tværgående opgaver i forbindelse med fonde, udlejning, drift og sikring m.v. 

Nanna Bugge

Kontorchef

Forretningsudvikling og Tværgående Aktiviteter

Stormgade 20

1555 København V